Μέλη της ομάδας εργασίας

 

   

      

α/α Επώνυμο Όνομα Ομάδα
1 Καρκαμπάσης Δημήτριος Α1
2 Παναγέα Παναγιώτα Α1
3 Καραγιαννάκος Βασίλειος Α2
4 Κουμάνταρος Δημήτριος Α2
5 Λυμπέρης Κωνσταντίνος Α2
6 Αλατσά Παναγιώτα Β1
7 Πρασίνου Δέσποινα Β1
8 Γρίβα Ραφαέλα - Παναγούλα Β2
9 Λυμπέρης Φώτιος Β2
10 Κανελλοπούλου Χριστίνα Γ1
11 Κούτσαρη Μαριάννα Γ1
12 Ζούζουλα Αμαλία Γ2
13 Κάρκουλα Σοφία Μαρίνα Γ2
14 Βαρελάς Παναγιώτης - Σαράντος Δ1
15 Τσέτσεκας Αλέξανδρος Δ1
16 Βαρτσάκης Δημήτριος Δ2
17 Βελισσάρης Λάζαρος Δ2
18 Παπαδόγιαννης Σπυρίδων Δ2
         
Επιστροφή