Ανακύκλωση Υλικών

Εργασία μαθητών της Α' τάξης  του 2ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης στα πλαίσια του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας

Όλοι μαζί μπορούμε για ένα καλύτερο αύριο
 
Εισαγωγή

 

 

 

 

Μέλη ομάδας

Έρευνα
Δήμαρχος Σπάρτης
Επίσκεψη στον Ευρώτα  

 

 

 
 
   
   
 
 
 
     

Υπεύθυνος Καθηγητής: Νικόλαος Περγαντής