Δάση - Ευρώτας

 

          

 Εθνικοί Δρυμοί-Προστασία δασών και βιότοπων          

           Ο ΟΙΚΟ.ΣΥ.Λ. πρωτοπορώντας στα θέματα προστασίας της φύσης έχει ενδιαφερθεί, έμπρακτα, για την ίδρυση Ε.Δ. στον κεντρικό Ταΰγετο κι έχει συνεργαστεί για το θέμα αυτό με τον Ε.Ο.Σ. Σπάρτης.

           Θεωρεί πως η Πολιτεία δεν έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει κι άλλο την ικανοποίηση του αιτήματος για τον Ε.Δ. Ταϋγέτου, ένα αίτημα που προσυπογράφεται πλέον κι από οικολογικές οργανώσεις πανελλαδικής εμβέλειας όπως είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

          Ο Σύλλογός μας έχει δημοσιοποιήσει, κατ’ επανάληψιν, εμπεριστατωμένες προτάσεις για τα θέματα δασοπροστασίας κι έχει λάβει μέρος με αρκετά μέλη και φίλους του σε διάφορες δενδροφυτεύσεις.

          Ο ΟΙΚΟ.ΣΥ.Λ. έχει επιδείξει γενικότερο ενδιαφέρον για την προστασία των βιότοπων της Λακωνίας αναγνωρίζοντας την αξία τους για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Κατά καιρούς έχει κάνει παρεμβάσεις κι έχει καταθέσει προτάσεις για τη διατήρηση των ορεινών, ποτάμιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

  

 

Ευρώτας  

           Το πρόβλημα του Ευρώτα ο Σύνδεσμός μας το έχει αντιμετωπίσει με ξεχωριστή ευαισθησία γιατί, πέρα από την οικολογική σπουδαιότητά του ,έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία για τον τόπο μας.

           Η συνεχιζόμενη εξάντληση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα του ποταμού , από τις αλόγιστες παρόχθιες γεωτρήσεις ,η ρύπανσή του με σκουπίδια και μπάζα, η μόλυνσή του με διάφορα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα, από χημικά λιπάσματα και γεωργικά δηλητήρια, η καταπάτηση των παρόχθιων περιοχών του είναι μερικές μόνον από τις πληγές του που πρέπει να αντιμετωπιστούν  .

           Με συνεχείς παρεμβάσεις, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις ο ΟΙΚΟ.ΣΥ.Λ. επιδιώκει την άμεση λήψη μέτρων προστασίας του ποταμού και την ανάδειξή του σε φυσικό πάρκο και ιστορικό μνημείο. Υπενθυμίζουμε πως έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση προς τη ΔΕΥΑΣ ,το Δήμο Σπάρτης και τους τοπικούς βουλευτές για τη σωτηρία του. Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε επισήμως, στις 3/3/1993 και δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο αλλά και στο περιοδικό ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ.

 

Αρχική